Tuesday, 10 March 2015

#Air #Langat2 #Selangor @azminali Kelirukan Rakyat Berhubung Pembatalan Perjanjian Air @mpkotamaruduYB Datuk Seri Panglima (DSP) Dr Maximus Johnity Ongkili (MP Kota Marudu), Menteri Tenaga, Teknologi Hijau dan Air mengeaskan bahawa Kerajaan Persekutuan sentiasa komited melaksanakan penstrukturan semula industri perkhidmatan bekalan air negeri Selangor.

Namun penjelasan ini tidak dapat diterima oleh Azmin Ali (MP Gombak), Menteri Besar Sleangor dan menuding Kerajaan Persekutuan mempunyai niat tersembunyi disebalik perjanjian yang telah dimeterai tahun lepas.

Antara tuduhan Azmin mengatakan:-
Kerajaan Persekutuan melalui Kementerian ini cuba mengambil tanah syarikat konsensi-konsensi air yang terlibat dalam pembekalan perkhidmatan air di negeri Selangor dan Kerajaan Persekutuan melanggari perjanjian utama.

JAWAPAN DR MAXIMUS;-

Perjanjian MoU walaupun telah ditandatangani di antara Persekutuan dan kerajaan Negeri Selangor namun Cps Perjanjian Utama belum dipenuhi oleh Kerajaan Negeri dalam menyelesaikan beberapa isu antaranya:-

Air Selangor masih belum menyelesaikan urusan pindah milik aset air kepada Pengurusan Aset Air Berhad (PAAB) bagi pihak PAAB membantu menyediakan peruntukan berjumlah RM1.68 bilion untuk menampung pengambil alihan syarikat-syarikat konsensi antaranya Syarikat Air Selangor Sdn. Bhd (SYABAS), Puncak Niaga (M) Sdn. Bhd (PNSB) dan Konsortium ABASS Sdn. Bhd (ABBAS);
Air Selangor masih belum menyelesaikan urusan pindah milik aset air syarikat-syarikat konsensi kepada PAAB sebagai balasan kepada pengambil alihan liabiliti syarikat konsesnsi oleh PAAB berjumlah RM7.65 bilion; dan Air Selangor masih belum memuktamadkan senarai aset miliknya untuk membolehkan Lesen Individu Kemudahan dikeluarkan kepada air Selangor mengikut kehendak Akta 665.

Tempoh menyelesaikan masalah ini telah diberi sehingga 11 November 2014 tetapi Kerajaan Negeri Selangor masih gagal menyelesaikan masalah tersebut dan tempoh lanjutan diberikan lagi sehingga 9 Mac 2015. Kegagalan memenuhi tempoh tersebut, Kerajaan Persekutuan menawarkan satu tempoh lanjutan “Cut Off Date” dalam menangani isu demi kesejahteraan rakyat Selangor.

Hari ini (10 Mac 2015) Menteri Besar Selangor, Azmin Ali di luar sidang Parlimen telah mengumumkan kepada media bahawa Kerajaan Negeri Selangor tidak lagi berhasrat meneruskan Perjanjian Utama. Tindakan jelas bercanggah dengan MoU dan HoA dan ini adalah bukti bahawa Kerajaan Selangor yang melanggari Perjanjian Utama yang termeterai sebelum ini dan bikini Kerajaan Persekutuan.

No comments:

Post a Comment